Prostat
Prostat Kanseri
Prostat Büyümesi
Prostat İltihabı
Böbrek
Böbrek Kanseri
Böbrek Taş Hastalığı
Böbrek Kisti
UPJ Darlığı
Testis
Testis Kanseri
İnfertilite - Kısırlık
Testis İnfeksiyonları
Mesane
Mesane Kanseri
Mesane Sarkması
Nörojen Mesane
Sistit(Mesane İltihapları)
Veziko-Vajinal Fistül
Böbrek Üstü Bezi
Adrenal Tümörler
 

Laparoskopik Adrenalektomi (Böbreküstü bezinin alınması)

 

 

Adrenal (böbrek üstü bezi, surrenal) hastalıklarının teşhisindeki radyolojik olarak organın görüntülenmesindeki tekniklerde, ameliyat öncesi tedavi önlemleri ve anestezideki gelişmeler ile adrenal bezin laparoskopik olarak cerrahi tedavisi başarı ile uygulanmaktadır.
Böbrek üstü bezinin hastalıklarının teşhisi ve bu bozukluklara planlanan yaklaşımlar oldukça dikkatli yapılması gereken hususlardır.
Laparoskopik cerrahi adrenal hastalıkların cerrahi tedavisinde minimal cerrahi hasar ve ameliyat sonrası düşük ağrı, hızlı iyileşme sağlayıcı etkisiyle tüm dünyada ilk adımda uygulanan cerrahi yaklaşım halini almıştır. Açık cerrahi özellikle 6 cm’den büyük adrenal tümörlerin cerrahi tedavisinde tercih edilebilecek iken, 10 cm’e kadar olan adrenal tümörlerde de laparoskopik cerrahi uygulanabilmektedir. 6 cm.’den ufak, aktif ya da inaktif adrenal tümörlerde laparoskopik adrenal cerrahisi en iyi cerrahi tedavi olarak kabul edilmektedir.

Ameliyat öncesi hazırlık dönemi

Ameliyat öncesinde adrenal tümörlerin mutlaka endokrinoloji hekimleri tarafından değerlendirilmiş olması gereklidir. Gerekli hormonal değerlendirmeler ve hazırlıkların ardından cerrahi tedavi planlanmalıdır.
Ameliyat öncesindeki 10-15 gün içinde genel anestezi açısından yapılması gereken hazırlıklar:
• Tam idrar tahlili
• Tam kan sayımı
• EKG (elektrokardiografi)
• Serum açlık kan şekeri, kreatinin, karaciğer fonksiyon testleri (ALT, AST, GGT), elektrolitler (sodyum, potasyum, klorür)
• Akciğer grafisi

Feokromasitoma denilen ve fonksiyonel (hormonal aktif) adrenal tümörüne bağlı yüksek tansiyonu olan hastalarda ameliyattan 2 hafta öncesinden kan basınıcı (tansiyon) kontrolünü sağlayacak ilaç tedavisinin başlanması gereklidir.

Ameliyat dönemi

Ameliyat gününden önceki akşam, gece yarısından sonra hiçbirşey yenilmemesi ve içilmemesi gereklidir. Bu, genel anestezi sırasında midenin boş olması için önemlidir. Genel anesteziyi uygulayacak anestezist hekim ile genel anestezi risklerini ve faydalarını görüşmeniz önerilir.
Ameliyat nedeniyle hastada aşırı stres ve korku var ise, ameliyattan önceki akşam ve sabahında raahtlatıcı, stres azaltıcı ilaç verilebilir. Bu tedavinin mutlaka anestezist hekim kontrolünde düzenlenmesi gereklidir. Ameliyat laparoskopik ce açık cerrahi tecrübesi olan cerrahi ekip tarafından yapılmalıdır.

Ameliyat sırasında genel anestezi aldıktan sonra ameliyat süresince ve sonraki 24 saat süre için idrar çıkışını doğru şekilde takip etmek için idrar yolu sondası takılır.
Hasta 45o yan pozisyonda yatırılır. Adrenal tümörlerinde uygulanan açık cerrahi de genelde uygulanan ameliyat kesisi (insizyon) şekil-1’de görüldüğü gibi iken, laparoskopik cerrahi de uygulanan ameliyat kesilerinden birisi 1.5 cm olup, diğer 2 ya da 3 adet adet ½ ve 1 cm.lik ufak insizyonlardır (şekil-2).

şekil-1: Açık adrenalektomi                                                  şekil-2: Laparoskopik adrenalektomi*
Kırmızı çizgi: 10 mm, Mavi çizgi: 5 mm.              

Laparoskopik cerrahi bölümünde anlatıldığı gibi, kullanılan teleskop ile ameliyat sahası normalin 5-10 katı büyüklükte ve net olarak görülebilmekte ve ufak boyuttaki uzun ince ameliyat aletleri ile cerrahi uygulanmaktadır.
Cerrahi sonrası çıkartılan adrenal tümör, ameliyat sahasında ufak bir cerrahi torba içine konur ve ameliyat alanı kanama kontrolünü takiben en büyük delikten dışarı alınır.

Ameliyat sonrası dönem

Cerrahi sonrası ameliyathanede uynama odasında hasta bir süre takip edilir. Bu takipte kan basıncı (tansiyon), nabız sayımı, solunum sayımı, cerrahi drenajdan gelen sıvı miktarı izlendikten sonra hastanın stabil olduğu gözlendikten sonra servisteki yatağına alınır.
Hastada birkaç saat süre ile genel anestezi etkisi devam edecektir. Ameliyatın gerçekleştirildiği alanda hafif ağrı ve rahatsızlık hissi duyulabilir. Kan basıncı, nabız sayısı, solunum sayısı, ateş takibi yanında hastanın isteğine bağlı ağrı eksici tedavi uygulanabilir. Ertesi gün barsak hareketleri kontrolü ile doktorunuzun önerisi ile ağızdan gıda ile beslenmeye geçilir. ıdrar sondası genellikle ameliyatın sonrasındaki akşam ya da sabah alınır. Hasta yürütülür ve bunun ardından drenaj çalışmıyorsa alınır. Hastanın stabilizasyonu kontrol edilerek hasta evinde istirahat etmek üzere çıkartılır.

Ameliyat sonrasındaki ilk gün genellikle sıvı ya da yumuşak gıda ile beslenme tercih edilir. Sonraki dönemde normal beslenmeye geçilir.

Hastaneden çıkışta hastaya hastalığı, geçirdiği ameliyat hakkında geniş bir özet verilirken, hastayı gönderen hekiminin bilgilendirilmesine ve hastanın tedavi arşivine konulmak üzere ameliyatının görüntüleri hastaya (istenildiği takdirde) verilebilir.

Çıkış özetinde takip sıraısnda dikkat edilecek tüm hususlar ve ne zaman hangi tetkiler ile kontrole geleceği belirtilmiştir.

Laparoskopik ameliyattan sonraki ikinci gün banyo yapılabilir. Banyo yapılması için deliklerdeki minik dikişlerin alınmasının beklenilmesine gerek yoktur.

Hastaneden çıkıştan sonraki 10-14 gün sonrasında ameliyatınızı gerçekleştiren doktordan kontrol için randevu almanız önerilir. Bu randevuda alınan adrenal dokunun patoloji raporu hasta ile birlikte değerlendirilir ve ameliyat sahasının yara noktaları gözden geçirilir. Kötü huylu tümör olan olgularda periyodik olarak takiplerinizin yapılması gereklidir. Bu periyodlar 3. ay, 6. ay, 12. ay, 18. ay, 2. yıl ve 5 yıl süre ile yıllık takipler şeklindedir. Takiplerde yapılacak değerlendirmeler batın BT (bilgisayarlı tomografi), akciğer grafisi, kan testleridir. Hipertansiyona neden olan fonksiyonel aktif tümörlerde, hiperaldosteronizimde, Cushing hastalığında ameliyat öncesi ayarlanmış olan tedavilerinizin yeniden düzenlenmesi ve doz ayarı gerekebilir.

Bu kısa bilgilendirmenin sizin için faydalı olduğunu umarım. Adrenal tümörler ve adrenal hastalıklar konsunda ve laparoskopik adrenal cerrahisi hakkında daha fazla detaylı bilgi almak için
Doç. Dr. Tibet Erdoğru ile görüşülebilir.

Laparoskopik adrenalektominin avantajları nelerdir?

• Büyük bir ameliyat kesisi yerine üç ya da dört adet ufak cerrahi kesi izi
• Açık cerrahideki gibi cerrahi kesi yerinden fıtıklaşma riski yok
• Cerrahi kesi sırasında kas tabakaları ve sinirlerin kesilmesine bağlı uzun süreli kronik ağrı gelişim riski çok düşük
• Ameliyat sonrası dönemde daha az ağrı
• Kısa süreli hastanede kalma –genellikle ameliyattan sonraki 1 ya da 2. gün hastaneden çıkılmaktadır-
• Hızlı iyileşme ve kısa sürede günlük aktivitelere dönme

 
   
 

 

Laparoskopik Cerrahi
Protatektomi (Prostat Kanserinde)
Nefrektomi (Böbrek Kanserinde)
Böbrek Kist Dekortikasyonu
Adrenalektomi (Böbreküstü bezi tümörlerinde)
Laparoskopik RPLND
Sistektomi(Mesane Kanserinde)
Pyeloplasti (UPJ Darlığı)
 

0850 399 11 50

 
 
  Böbrek Kisti, Mesane Kanseri, Testis Kanseri, Prostat Kanseri, İnfertilite - Kısırlık, Böbrek Taş Hastalığı, Böbrek Kanseri, Böbrek Tümörü, Testis Tümörü, Mesane Tümörü, Upj Darlığı,